Hauskaa vappua!

Lauantai 1.5.2010 klo 15:39 - Jussi Saramo


Elämä puolueen poliittisena sihteerinä on ollut hektistä. Päivät on vietetty toimistolla ja illat ja viikonloput maata kiertävällä junaradalla erinäisissä tilaisuuksissa. Yllättäen sain tosin vapaan viikonlopun Barcelonassa, kun Euroopan Vasemmistopuolueen hallituksen kokous peruttiin tulivuorenpurkauksen takia, mutta halpislentolippuja ei voinut perua.

Barcelona on upea paikka, suosittelen kaikille Euroopassa matkaileville!

Tänään olin puhumassa Heinolan ja Porvoon vappujuhlissa. Heinolassa oli paikalla kohtuullisen paljon väkeä vaikka satoi ja oli kylmä. Porvoossa ei satanut ja väkeä oli paikalla parhaimmillaan varmaan satoja. Alla pitämäni vappupuhe.

Hyvät toverit!

Vasemmistoliiton toissapäivänä julkistettu uusi tunnuslause on ”rikkautta jolla on arvoa”. Moni on jo ehtinyt kysymään mitä ihmettä se tarkoittaa. Tarkoitus on herättää keskustelua siitä, mikä elämässä on lopulta tärkeää ja yhteiskunnassa tavoittelemisen arvoista.

Yhteiskunta on koventunut ja kylmentynyt. Yksilölliset arvot ovat korvanneet yhteisöllisyyttä ja toisista välittämistä. On alettu ihailla avoimesti materian ja rahan määrälle rakentuvaa menestymistä ja hylätty yhteisvastuu ja kaikkien yhteinen menestyminen.

Kokoomus on kampanjoinut vastakkainasettelun loppumisella, mutta todellisuudessa vastakkainasettelua on vain häivytetty näkyvistä. Suurpääoman ja työntekijöiden sekä pienyrittäjien edut ovat törmänneet kovempaa kuin moniin vuosiin.

Vuorotyössä alle keskipalkalla työskentelevät elintarviketyöläiset ovat taistelleet säilyttääkseen työväenliikkeen suurimpia saavutuksia, kahdeksan tunnin työpäivää ja 40 -tuntista työviikkoa. Suuria taloudellisia voittoja tehneet omistajat vaativat kuitenkin enemmän - heillä on muka oikeus entistä suurempiin voittoihin työntekijöiden hyvinvoinnin kustannuksella.

Monilla aivan tavallisilla aloilla siirrytään kohti kasvavaa epävarmuutta. Työelämä muuttuu ala kerrallaan, ja kohta nämä niin sanotut epätyypilliset työsuhteet ovat muuttuneet normiksi ja perinteiset kunnolliset työsuhteet epätyypillisiksi.

Lentokenttien matkalaukkujen käsittelijät ja vartijat, ahtaajat, teollisuuden siivoojat, yhä useamman alan työntekijät, ovat joutuneet kokemaan työnantajan koventuneen linjan. Työajat halutaan pätkiä, jolloin riittävän toimeentulon saamisesta tulee jatkuva ongelma, ja elämän rytmi rikkoontuu epämääräiseksi silpuksi ja pätkäksi.

Tätä ”joustoa” vastustavaa vasemmistoa työnantajat syyttävät vanhanaikaiseksi. Tosiasiassa työnantajien ajama isännänvalta on varsinaista vanhanaikaisuutta, josta jo sata vuotta sitten alettiin päästä eroon.

On yhteinen tehtävämme puolustaa kaikkien alojen työntekijöitä. Tarvitaan solidaarisuutta eri alojen työntekijöiden ja niiden liittojen välillä, jos yksi häviää, häviävät lopulta kaikki. On ollut ilo huomata, kuinka työntekijöiden lisäksi solidaarisuutta on nyt tullut myös monilta elintarvikealan pienemmiltä yrityksiltä, jotka ovat olleet työntekijöiden puolella suuryritysten EK:n keppilinjaa vastaan.

Hyvät toverit

Osa ammattiliitoista on yhä vahvoja ja pystyy pitämään jäsentensä puolta. Suurimmalla osalla suomalaisista menee aika hyvin. Osalla aloista lakkoase on kuitenkin niin heikko, etteivät ne pysty taistelemaan itselleen kohtuullista toimeentuloa. Useilla aloilla työehtosopimusten mukainen minimituntipalkka on vain 7 euroa, vaikkeivät muutkaan työsuhteen ehdot ole kehuttavia.

Yhä kasvava joukko on kokonaan työehtosopimusten ulkopuolella, ja heille maksetaan mitä sattuu. Tällaisilla palkoilla ei etenkään korkeiden asumiskustannusten alueilla pysty tulemaan toimeen. Ei ole nähtävissä, että lähivuosina suunta kääntyisi nykykeinoilla, ja näiden alojen tilanne paranisi.

On oltava valmis uusiin keinoihin, jotta kasvava työtätekevien köyhyys saadaan lopetettua ja kaikille työntekijöille inhimillinen toimeentulo. Tällainen uusi keino on säätää lakisääteinen vähimmäispalkka työehtosopimusten rinnalle ja niitä tukemaan. Vasemmistoliiton esittämä kymmenen euron vähimmäistuntipalkka nostaisi merkittävästi pienimpiä palkkoja. Pidemmällä ajanjaksolla sen heijastusvaikutus nostaisi myös muita pieniä, yli kymmenenkin euron palkkoja.

Kokoomuslaisessa retoriikassa tuloloukkujen purkaminen ja kannustavuuden lisääminen on tärkeää. Meidän mallissamme kannustavuutta lisätään nostamalla pienimpiä palkkoja, eikä laskemalla jo valmiiksi matalaa sosiaaliturvaa.

Matalapalkka-alojen työntekijöitäkin syvemmällä köyhyydessä ovat työttömät ja pienimpiä eläkkeitä saavat. Suomalainen sosiaaliturva jää reilusti muista Pohjoismaista, ja sen kokonaistaso on Italian tai Ison-Britannian tasolla.

Esittämämme parin sadan euron korotus kaikkiin pienimpiin etuisuuksiin nostaisi työttömien ja eläkeläisten perusturvan 750 euroon kuukaudessa, ja poistaisi isolta joukolta ihmisiä tarpeen hakea toimeentulonsa monimutkaisen byrokratian kautta sekä sosiaalitoimistosta että kelasta.

Hallitus kuitenkin tyrmäsi sata- komiteansa avulla sosiaaliturvan yleistason korotukset. Valtionvarainministeriö toistaa vanhaa laulua, jonka mukaan korotuksiin ei ole varaa. Korotuksiin ei ollut varaa hyvänä aikana, eikä niihin ole varaa huononakaan aikana.

Olisi jo aika herätä vaihtoehdottomuuden harhasta. Suomessa on tehty koko teollistuneen maailman ennätys tuloerojen kasvussa kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana hallitusten väristä riippumatta. Ei tarvitse kuin katsoa Ruotsiin, Tanskaan tai Norjaan huomatakseen, että toisenlainen politiikka olisi ollut ja on mahdollista.

Esimerkiksi Vasemmistoliiton malli, joka poistaisi köyhyyden sadoiltatuhansilta ihmisiltä ja korottaisi perusturvan 750 euroon, maksaisi vain kymmenesosan sinivihreän hallituksen tekemistä veronalennuksista!

Pienituloisten ostovoiman kasvattaminen on myös hyvää talous- ja työllisyyspolitiikkaa, koska pienituloisten tulot menevät kotimaassa työllistävään kulutukseen, toisin kuin suurituloisten veronalennukset.

Hyvät toverit

Rikkaus todellakin lisääntyy jakamalla. On rikkautta, että toimeentulo on riittävää eikä tarvitse kantaa huolta perustarpeista. Mitä suurinta rikkautta on voida luottaa siihen, että tietää saavansa tarvittaessa hyvää hoivaa. Ihmisistä pitää pitää huolta kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi vanhuspalvelut eivät ole taloudellisesti tuottavia, mutta siitä huolimatta ensiarvoisen tärkeitä.

Meillä Suomessa vanhainkodeissa on useissa tilanteissa puolet vähemmän henkilökuntaa kuin muissa Pohjoismaissa. Se tarkoittaa, ettei hoitajilla ole aikaa antaa riittävän inhimillistä hoitoa.

Valtionvarainministeriö ja sinivihreä hallitus peräänkuuluttavat tuottavuuden kasvua, joka mystisellä tavalla lopulta turvaa hyvinvointivaltion. Useissa palveluissa tuottavuuden rajat on kuitenkin jo ohitettu.

Minkäänlaisilla tietokonejärjestelmillä tai yksityistämisillä ei voida taloudellista tuottavuutta nostaa vaikkapa suomalaisissa vanhainkodeissa. Rahaa voidaan varmasti säästää vielä enemmän maksamalla pienempiä palkkoja tai ostamalla nykyistäkin vähemmän vaippoja. Mutta kuka sellaista haluaa?

Ei varmasti kukaan, mutta niin kauan kun puhutaan yleisellä tasolla hienoilla termeillä tuottavuuden parantamisesta ja kestävyysvajeen korjaamisesta, eikä vaippojen määrästä tai hoitajien työajasta, voivat vallanpitäjät jatkaa epäinhimillisten päätösten tekoa.

Hyvät toverit

Nykyaikaisen työväenliikkeen pitää olla myös ympäristöliike. Luonnon monimuotoisuus, puhdas ilma ja tuleville sukupolville kestävät ekojärjestelmät pitää nostaa politiikan keskiöön. On rikkautta voida uida puhtaassa Itämeressä ja Suomen tuhansissa järvissä, sekä voida kulkea arvokkaissa vanhoissa metsissä.

Vaikka kasvihuonepäästöille on yritetty luoda hintaa päästökaupalla ja vaikka on monenlaisia haittaveroja, ei etenkään maailmanlaajuisesti luonnon monimuotoisuuden tuhoaminen tai ilman pilaaminen maksa tekijälleen mitään. Toiset saavat valtavia taloudellisia rikkauksia, mutta se rikkaus jolla on oikeasti arvoa, kestävä ympäristö, jää harvojen taloudellisen rikkauden jalkoihin.

Sinivihreäksi itseään kutsuva hallitus rakentaa ennätyksellisen määrän uutta ydinvoimaa Suomeen. On päivän selvää, että tuotettava uusi sähkö tehdään ulkomaille myytäväksi, eikä suomalaisten työllisyyden parantamiseksi. Heti ydinvoimapäätöstä seuraavana päivänä metsäteollisuus ilmoitti uusista irtisanomisista. Ydinvoimalle perustuva sähköntuotanto on sekä työllisyyden, että ympäristön kannalta huono valinta.

Hyvät toverit
 
Meillä on mahdollisuus muuttaa Suomi ja maailma. Tuloerojen kasvu, palveluiden alasajo ja työttömyys eivät synny itsestään. Maailmaa kovasti kohdellut talouskriisikään ei syntynyt tyhjästä, vaan oli väistämätön seuraus harjoitetusta talouspolitiikasta.

Aivan kuten viime vuosisadan alussa toteutettu oikeistolainen keinottelun vapauttaminen johti pitkään ja syvään lamaan 1930-luvulla, johti edellisten vuosikymmenien oikeistolainen talouspolitiikka nykyiseen kriisiin.

30-luvun suuren laman jälkeen poliitikot kuitenkin ottivat hetkeksi opikseen ja alkoivat säädellä taloutta. Nyt valitettavasti näyttää siltä, että mitä kauemmin romahduksesta on, sen vähemmän ollaan valmiita korjaamaan talouden kieroutuneita rakenteita. Jos veroparatiiseja ei suljeta ja finanssikauppaa panna verolle, voidaan vain odotella seuraavaa romahdusta saapuvaksi.

Lama-aikoina on tyypillistä etsiä helppoja syyllisiä työttömyyteen maahanmuuttajista, ja niin on käynyt nyt myös meillä Suomessa. Toisaalta syytetään maahanmuuttajien vievän työpaikat ja toisaalta verovarat käyttämällä sosiaaliturvaa.

Todellisuudessa ongelmat työelämässä tai taloudessa eivät johdu maahanmuuttajista, vaan EU:n vapaata liikkuvuutta väärinkäyttävistä yrityksistä. Nämä yleensä suomalaisten huijareiden omistamat postilaatikkoyritykset tuovat halpatyövoimaa, jolle ei makseta kunnon palkkoja, ja jonka työolot ovat surkeita. Hyötyä saadaan myös veroja kiertämällä, joka maksaa valtiolle useita miljardeja joka vuosi.

On lähdettävä siitä, että kaikilla ihmisillä taustaan katsomatta on samat oikeudet ja velvollisuudet. Rasismin ja vihan lietsominen ei ole ratkaisu mihinkään. Ulkomaisen työvoiman väärinkäyttö on suomalaisten poliitikkojen ja yrityselämän vika, ja meidän kaikkien ne ongelmat on myös korjattava. Vasemmistoliiton vuosia vaatima käännetty arvonlisävero, jonka hallitus päätti vihdoin toteuttaa, on todella hyvä alku tässä työssä, mutta paljon enemmän pitää tehdä.

Ammattiyhdistysliikkeen joukkokanneoikeudella, tilaajavastuulain vahventamisella sekä valvonnan ja sanktioiden koventamisella voidaan keinottelu saada kuriin. On kysyttävä, miksei sinivihreä hallitus toimi näin? Miksi rehelliset pienyrittäjät tai työväenpuolueeksi itseään kutsunutta kokoomusta äänestäneet duunarit eivät nouse kapinaan? Miksi niin moni lähtee syyttämään tilanteessa olosuhteiden uhrina olevaa ulkomaista työvoimaa, eikä voittoja kahmivia huijareita?

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden syyllistäminen on myös nostanut kuvottavaa päätään viime aikoina. Suurin osa maailman pakolaisista jää lähialueilleen, mutta myös meille rikkaisiin maihin tulee pakolaisia nälän, sodan ja vainojen keskeltä. Meille Suomeen näitä hädänalaisia tulee hyvin vähän, pakolaisia noin 700 vuosittain ja turvapaikanhakijoitakin murto-osa vaikkapa Ruotsiin menevistä. Maahanmuuttajien osuus sosiaalimenoista on häviävän pieni.


Hyvät toverit

Vaikka Suomessa ja maailmassa on paljon korjattavaa, voidaan ylpeästi katsoa taaksepäin ja todeta, että vasemmistolainen työväenliike on saanut paljon hyvää aikaan. Etenkin vappuna meidän pitää juhlia ja olla ylpeitä saavutuksistamme. Huomenna, tai viimeistään ylihuomenna alkaa sitten taas työ paremman maailman eteen. Se voidaan rakentaa ainoastaan määrätietoisella politiikalla, markkinoiden armoille emme voi maailmaa jättää.

Hyvää vappua!


Kommentit

13.5.2010 1:25  psjd

Jussi, AINA kun luen tätä blogoia tunnen itseni enemmän vasemmistoliittolaiseksi. On ilo antaa ääni sinunkaltaisellesi josta huokuu vastuuntuntoisuus ja luotettavuus. Kiitos, että politiikassa on vielä joitakuita joihin voi luottaa ja jotka puhuvat totuuden äänellä. Toivon tosiaankin, että populismi puolueet häviävät ja että vielä koittaa päivä jolloin TODELLINEN työväenpuolue voi seistä hallituksessa ylpeänä.

20.10.2010 5:01  H. Rautio

Aivan mahtavaa tekstiä Jussi, kiitos! Luin kaiken(Blogin) yhdeltä istumalta ja yhdyn sanomaasi toiveikkain mielin! (en voi ymmärtää jengii jotka ei äänestä, siis what? Ja porvarit nauravat mahaansa..)

Vasemmistoliitolla on järkevä ohjelma, ja yritän parhaani mukaan tukea pääsyänne hallitukseen. Sitten ainakin tietää tehneen parhaansa paremman maailman puolesta.

22.10.2010 16:39  Jussi Saramo

Kiitos, mahtavaa saada tällaista palautetta, jaksaa taas entistä tiukemmin painaa eteenpäin!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini