Suomalainen tyytyy vähään

Perjantai 14.12.2007 klo 17:14 - Jussi Saramo


Suomessa on jo vuosia seurattu, kuinka suuria voittoja tuottavat yritykset irtisanovat työntekijöitään lyhytnäköisten voittojen toivossa. Jopa valtionyhtiöt ovat mukana tässä kvartaalikapitalismin mukanaan tuomassa järjettömyydessä, vaikka niiden luulisi toimivan pidemmän tähtäimen strategian mukaan.

Kemijärvellä suljetaan tehdas, joka tekee suuria voittoja. Se on myös pitänyt omalta merkittävältä osaltaan Lappia elinvoimaisena ja tuonut epäsuorasti leivän pöytään myös monille pienyrittäjille ja palveluiden tuottajille. Jatkossa tulee vain kuluja valtiolle, kun pitää alkaa maksamaan työttömyystukia ja veronmaksu loppuu.

Vastaavat ministerit Häkämies ja Cronberg levittelevät käsiään. Tällaista tämä kapitalismi nykyään on. Edes Kekkosen perinnöllä ratsastavat syrjäseutujen kepulaiset eivät tee eduskunnassa asialle mitään, vaikka puolue on päähallituspuolue. Lapissa kyllä käydään sitten porukalla jeesustelemassa.

Kemijärvellä ihmiset ovat heränneet taistelemaan oikeuksistaan. Silti jotenkin tuntuu, että Suomessa tämä valtion omistajapolitiikka on juuri sen takia näin huonoa, että tiedetään ettei meillä nouse kunnollisia vastarintaliikkeitä. Jos tällaisia sikailuja tehtäisiin Ranskassa, kansa olisi hyvinkin nopeasti mellakoimassa kaduilla.

Suomalaiset ovat hyvin nöyriä. Mitä tahansa suuret johtajat päättävätkin tehdä, se otetaan kiltisti vastaan, ja ajatellaan että se on ollut varmasti hyvin harkittu päätös. On tietysti usein upeaakin, että ollaan vähään tyytyväisiä, mutta yleensä se on suoranainen este asioiden muuttamiseksi parempaan. Hyvä esimerkki on Helsingin julkinen liikenne.

bartekmetro.jpgKuvassa Puolan nuorten sosialistien Bartek ostaa Prahassa metrolippua. Hinta on reilusti alle puolet suomalaisesta, linjoja on enemmän, ja kaikki toimii muutenkin paremmin. Prahassakaan ei metrolla pääse kaikkialle, mutta liityntä bussilinjoille toimii loistavasti. Busseja on paljon, ja vuoroväli pieni.

Samanlaisia kokemuksia minulla on lähes kaikkialta Euroopasta. Helsingin julkinen liikenne on Suomen mittakaavassa tietysti hyvä, mutta se häviää lähes kaikkien eurooppalaisten pääkaupunkien julkiselle liikenteelle. Silti HKL mainostaa ylpeänä, että Helsingissä on Euroopan paras joukkoliikenne. Kun lukee julistetta tarkemmin huomaa, että paremmuus on ratkaistu kyselytutkimuksella. Todellisuudessa helsinkiläiset vain ovat vähään tyytyväisiä.

Ainoa keino parantaa pääkaupunkiseudulla ja muuallakin Suomessa julkista liikennettä, on hylätä nykyinen uusliberaali ajattelu ja satsata sinne lisää rahaa. Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla se toimii todella tehokkaasti. Ongelmana ovat pienet resurssit. Ainoa keino toteuttaa kaikkia hyödyttävää omistajapolitiikkaa on sama, nykyisen uusliberaalin ajattelun hylkääminen. Kokonaisuuden pitää ratkaista, dogmaattinen uusliberaalin talouspolitiikan noudattaminen on enemmänkin uskontoa kuin tiedettä.

Avainsanat: liikenne, työ, ympäristöpolitiikka, talouspolitiikka


Kommentit

16.12.2007 23:33  Mitä mieltä olet metsiensuojelusta?

Mitä mieltä olet metsiensuojelusta?

19.12.2007 11:07  Jussi Saramo

Olen ollut mukana tekemässä meidän poliittista ohjelmaamme, ja mielipiteeni kiteytyy siinä aika hyvin:

"...Metsäyhtiöiden puunryöstöä tapahtuu erityisesti Etelä-Amerikan ja Kaakkois-Aasian sademetsävyöhykkeellä. Suomalaiset metsäyhtiöt parturoivat ulkomaisia luonnonmetsiä muun muassa Venäjällä ja Kaukoidässä. Kestävä metsätalous edellyttää luonnonmetsien piirteiden ja luonnontilaisten elinympäristöjen säilyttämistä ja palauttamista. Metsien luontoarvoa ei saa raiskata tekemällä metsistä vain puupeltoja. Aarniometsät on suojeltava kokonaan. Luonnolla on itseisarvo, ei vain raaka-aineiden välinearvo.

Myös Suomen tulee suojella lisää vaarantuneita ekosysteemejä ja ennallistaa niistä kaikista uhanalaisimpia. Metsien, vesistöjen, ja muiden luonnonvaraisten elinympäristöjen tuhoamisen seurauksena eläimiä, eliöitä ja kasveja kuolee jatkuvasti sukupuuttoon. Meidän velvollisuutemme on toimia niin, että luonnon monimuotoisuus säilyy.

Uhanalaisten lajien suojelutyötä on jatkettava ja laajennettava. Työtä ei saa jättää ainoastaan kansalaisjärjestöille, vaan myös valtion on ryhdyttävä toimiin. Metsähallituksen tulostavoitteita on alennettava niin, että on mahdollista luopua aarniometsien ja uhanalaisten lajien asuttamien metsien hakkuista. Metsätalouden tuki on muutettava ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää metsänkäyttöä tukevaksi. Metsäneuvonnan on palveltava myös suojelusta kiinnostuneita metsänomistajia..."

Mikäli viittaat Kemijärven tehtaan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin, niin minusta ne eivät puolusta tehtaan sulkemista. Globaalissa päästötaloudessa Kemijärven tehdas edustaa ekotehokasta tuotantoa, ja paikallisesti siellä oli ymmärtääkseni aloitettu ympäristöprojekti joka tähtäsi aiemmin pilatun ympäristön parantamiseen. Nyt se jäänee toteutumatta.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini